تقدير از ديابتي‌هاي خوب كنترل

چاپ

همۀ ما مي‌دانيم كنترل ديابت كاري بس دشوار است زيرا بدون تغيير در شيوه زندگي و رفتار، تحقق نخواهد يافت و از همين روي نيز قابل تقدير است. بيش از يك دهه است كه انجمن ديابت ايران با همكاري بنياد فاطمه طالقاني از عزيزان ديابتي شايسته، تقدير به عمل مي‌آورد. بنابراين، ديابتي‌هاي برخوردار از كنترل مطلوب، به اهداف درماني دست يافته‌اند يعني:

1- از عوارض ديابت پيشگيري نموده و

2- از كيفيت مطلوب زندگي نيز برخوردار گرديده‌اند.

چگونگي كيفيت زندگي يك ديابتي كاملاً به خود او و نحوۀ كنترل ديابت وابسته است. افرادي كه از كنترل مطلوب برخوردارند، در عين حضور ديابت در متن زندگي،‌ قاطعانه امكان رشد،‌ ترقي و شادابي را براي خود فراهم مي‌نمايند و اينان، قهرمانان واقعي هستند. در همين راستا،‌ بنياد فاطمه طالقاني بر مبناي هدف خود يعني "فراهم كردن زمينه‌هاي برقراري كيفيت زندگي مطلوب زندگي براي تمام افراد ديابتي"، با همكاري انجمن ديابت ايران، براي سیزدهمین بار، همزمان با برگزاري بیستمین همايش علمي-آموزشي "پيشگيري از ديابت"، كه روز تقدير از آموزش دهندگان ديابت نيز نامگذاري شده، صبح روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه 1397، طي مراسمي از افراد ديابتي نوع 1 كه از كنترل مطلوب برخوردارند، به ترتيب زير تقدير مي‌نمايد:

1- ديابتي‌هاي نوع 1، با مدت ابتلاي 25 سال = مدال نقره

2- ديابتي‌هاي نوع 1، با مدت ابتلاي 50 سال = مدال طلا

3- ديابتي‌هاي نوع 1، با مدت ابتلاي 75 سال = مدال الماس

برچسب ها: