کتاب آموزش درباره دیابت ،راهنمای کودکان و نوجوانان

چاپ

کتاب آموزش درباره دیابت ،راهنمای کودکان و نوجوانان، ترجمه جواد صنعتی زیر نظر دکتر اسداله رجب و نویسنده: جین بتسچارت

آشنایی با دیابت ؛ آموزش هایی برای کودکان و نوجوانان / دکتراسداله رجب ، فاطمه طالقانی ( موجود نیست !)

چاپ اول 1376، شمارگان : 5000 ، 34 صفحه

این کتاب برای کودکان و نوجوانانی نوشته شده است که به تازگی دیابت ایشان تشخیص داده شده . در این کتاب به زبانی ساده اطلاعات لازم درباره دیابت ارائه گردیده است.

فهرست مطالب : - برای بچه هایی که می خواهند مطالب بیشتری درمورد دیابت خود بدانند

-انسولین و پانکراس

-تزریقات مکرر انسولین

-عاقلانه شروع کن

-چگونه می توان از کاهش قندخون (هیپوگلیسمی) جلوگیری کرد؟

-کاهش قندخون (هیپوگلیسمی)

-کنترل بهتر با ورزش

-اطمینان بیشتر با کنترل روزانه

-درمان قطعی دیابت

آخرین مقالات