دوران بلوغ و افزايش وزن

چاپ

دوران بلوغ و افزايش وزن

روز به روز جوانان بيشتري دچار افزايش وزن مي‌شوند كه علت آن فقط در رابطه با عادات غذايي نيست. محققان انگليسي به تازگي متوجه شدند كه در سنين بين ده تا شانزده سالگي ميزان كالري مصرفي هنگام استراحت كاهش مي‌يابد. يعني ميزان كالري در حال استراحت كم مي‌شود!

 

 

برچسب ها: