اطلاعیه مهم

چاپ

براساس اظهارات عده‌اي از ديابتي‌هاي گرامي، برخي مراكز و شركت‌ها، خود را به عنوان نماينده انجمن ديابت ايران به ايشان معرفي نمو‌ده اند! به اين وسيله به اطلاع عموم مي‌رسانيم كه از سوي انجمن ديابت ايران نماينده‌اي جهت مراجعه به افراد و منازل و تماس با ايشان تعيین نگرديده است!

برچسب ها: