سی امین سالگرد تآسیس انجمن دیابت ایران گرامی باد!

چاپ

سی امین سالگرد تآسیس انجمن دیابت ایران گرامی باد!

سی امین سالگرد تآسیس انجمن دیابت ایران را در حالی گرامی می داریم که جهان و نیز کشورمان در رویارویی با بحرانی به نام کرونا قرار دارد؛ بحرانی که تآثیرات گسترده ای در سبک زندگی روزمره همه داشته است. متآسفانه این بیماری درحال حاضر بدون واکسن و داروی اختصاصی است وبهترین راه مقابله با آن، رعایت موارد بهداشتی می باشد تا بتوانیم به این وسیله بار اجرایی کادر درمانی را کمی سبک نماییم. شایسته است از دست اندرکاران حوزه سلامت که همگی بی وقفه مشغول خدمات رسانی به بیماران هستند تقدیرنماییم.

این روزها همگی شاهدیم که سراسر رسانه ها و شبکه های مجازی و....... پرشده است از انواع آموزش های مربوط به پدیده کرونا ، انواع دستورالعمل ها ، از راهنمای اجرای موارد بهداشتی تا تولید ماسک و شیوه پاکسازی وسایل و لوازم منزل و ......! به این ترتیب ، رویکرد جهانی به مقوله آموزش به عنوان تنها راه تعدیل آسیب های این ویروس خطرناک به ما نشان داد که اولویت و محوریت تمام فعالیت های انجمن دیابت ایران به امر "آموزش" که 30 سال است بر آن تآکید می ورزد ، رویکردی علمی و صحیح است .

سی سال پیش انجمن دیابت ایران در شرایطی تآسیس شد که نه تنها آموزش دیابت به هیچ عنوان رکن درمان به شمار نمی آمد بلکه اساسا واژه دیابت واژه ای ناآشنا و نامآنوس می نمود! نه از تولید داخلی انسولین خبری بود و نه از تولید داخلی سرنگ با کیفیت وقلم انسولین ! بحث کنترل قندخون یا ادرارتوسط فرد دیابتی درمنزل ، بیشتربه افسانه شبیه بود!و.....

درچنان شرایطی انجمن دیابت ایران با هدف شناساندن دیابت به جامعه ، آموزش را رکن اساسی درمان اعلام نمود و تمامی فعالیت های خود را نیزحول محورآموزش عمومی ، آموزش به افراد دیابتی ، متخصصان مرتبط به حوزه دیابت قرار داد. خوشبختانه امروزه با افزایش شعب انجمن دیابت درشهرستان ها شاهد بهبود روند درمان دیابت در کشور هستیم. اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله بسیار است ؛ فاصله ای که جزبا کمک و همکاری خود دیابتی های عزیز، متخصصان ، دست اندرکاران حوزه سلامت و بهداشت و بخصوص سیاستگزاران و کارگزاران اجرایی میسر نخواهد شد. با امید به بهبود روند درمان دیابت .

برچسب ها: