اورژانس دیابت و مراقبت های پزشکی- دکتر صمدانی فرد

چاپ

اورژانس دیابت و مراقبت های پزشکی


گفتگوی زنده اینستاگرامی با دکتر حسین صمدانی فرد

فوق تخصص غدد ذرون ریز و متابولیسم

رئیس بخش غدد بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

دوشنبه 24 شهریور 99 ساعت 11:00

[email protected]

اورژانس دیابت و مراقبت های پزشکی

گفتگوی زنده اینستاگرامی با دکتر حسین صمدانی فرد
فوق تخصص غدد ذرون ریز و متابولیسم


 

 

برچسب ها: