اطلاعیه سمينار (وبينار) جلوه‌هايي از زندگي با ديابت

چاپ

برنامه سيزدهمين وبينار جلوه هایی از زندگی با دیابت

 

برگزار كننده: انجمن ديابت ايران

اول اسفند 9911

1 اسفند ماه 1399

بر اساس گزارشات سازمان جهاني بهداشت طي 30 سال آينده جمعيت سالمندي در كل جهان روبه افزايش است به طوري كه تا سال2050 ميلادي به حدود دو ميليارد نفر مي رسد! در ايران نيز         بر اساس آخرين نتايج آمارگيري مركز آمار ايرانم در سال 1398 جمعيت كشور حدود 83 ميليون نفر و تعداد سالمندان ( بالاي 60 سال) 8231000 نفر يعني 9/9 درصد كل جمعيت كشور است. نرخ رشد كل جمعيت 24/1% ( يك و بيست و چهار درصد) ونرخ رشد جمعيت سالمند26/3% (سه و بيست و شش درصد) است يعني ما شاهد افزايش عده سالمندان هستيم!

طبق برآورد ها در سال 1400جمعيت سالمندان از 10 درصد كل جمعيت فراتر خواهد رفت و اين رقم در سال 1430 از مرز 26/1%(يك و بيست و شش درصد) عبور خواهد كرد. به عبارت ديگر در سال 1430 يك چهارم جمعيت كشور سالمند خواهند شد.

بديهي است كه عدم برنامه ريزي بهنگام براي اين محدوده سني ما را با هجوم هزينه هاي هنگفت درماني رو به رو خواهد ساخت.

در جهان بيش از 17 درصد افراد بين 60تا 69 ساله مبتلا به ديابت هستند. در كشور آلمان22 درصد افراد بين 60 تا75 ساله و 35 درصد افراد بالاي 75 سال ديابتي هستند. متاسفانه اگر چه در كشور آمار دقيقي از عده سالمندان ديابتي وجود ندارد اما با بررسي آمارهاي موجود در جهان و نيز عوامل تاثيرگذار در بروز ديابت از جمله افزايش سن به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه آمار سالمندان ديابتي    در ايران رو به افزايش است.

ديابت يك بيماري سيستميك مزمن است.سالمندان مبتلا به ديابت علاوه بر مشكلات خاص سالمندي با مشكلات ناشي از ديابت نيز درگيرند.حال اگر سالمند ديابتي كنترل مطلوب ديابت نيز نداشته    و دچار عوارض ديررس ديابت(نروپاتي و نفروپاتي و رتينوپاتي ديابت،عوارض قلبي و عروقي ، مشكلات پا و...)شده باشد شاهد تحميل هزينه هاي فراواني به بودجه ملي بهداشت خواهيم بود.

 

ما بر اين باوريم كه سالمندان به عنوان پشتوانه هاي معرفتي جوامع نيازمند توجه و حمايت بيشتري هستند لذا انجمن ديابت ايران در روز 1 اسفند ماه 1399 از ساعت 16 الي 18 بعد از ظهر سيزدهمين سمينار جلوه هايي از زندگي با ديابت را با شعار: "چنين كنند سالمندان ديابتي"در قالب وبينار برگزار خواهد نمود.در اين وبينار متخصصان در مورد سالمندي و دیابت و نيز بحث روز يعني پديده كرونا سخنراني خواهند نمود.

 

 

 

برچسب ها: