حمایت از انجمن دیابت ایران

چاپ

جهت اشتراک جدید و یا تمدید اشتراک فصلنامه پیام دیابت می توانید به شماره حساب 0103381233008 و یا شماره کارت 6037691990128365 به نام انجمن دیابت ایران نزد بانک صادرات ایران مبلغ 150/000 ریال واریز نموده و فیش واریزی را به همراه مشخصات خود که شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس کامل پستی به همراه کدپستی ده رقمی به آدرس تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان رامین ملکوتی، پلاک 27 ارسال نمایید.

همچنین شما عزیزان می توانید کمک های نقدی خود را جهت یاری رساندن به اهداف انجمن دیابت ایران به شماره حساب اعلام شده فوق واریز نمایید.

 

برچسب ها: